ធ្នូចុងទ្វេ

  • Double End Stud Bolts

    ប៊ូលឌិតស្ទូដ

    ប៊ូតុងចុងទ្វេគឺជាខ្សែរភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយដែលមានខ្សែស្រឡាយនៅលើចុងទាំងពីរជាមួយនឹងចំណែកដែលមិនបានអាននៅចន្លោះចុងខ្សែស្រឡាយទាំងពីរ។ ចុងទាំងពីរមានចំណុចចំរុះប៉ុន្តែចំនុចជុំអាចត្រូវបានបំពាក់នៅលើរឺទាំងចុងតាមជំរើសរបស់អ្នកផលិត។ ចុងទ្វេត្រូវបានគេរចនាអោយប្រើនៅកន្លែងដែលចុងខ្សែស្រឡាយមួយត្រូវបានតំឡើងនៅក្នុងរន្ធដែលបានប៉ះនិងគ្រាប់គោលដប់ប្រាំមួយត្រូវបានប្រើនៅម្ខាងទៀត។ បញ្ចប់ការតម្លើងអង្គធាតុមួយទៅលើផ្ទៃដែលហ្វាសត្រូវបានគេភ្ជាប់