គ្រាប់ផ្លោង

  • Flange Nuts

    គ្រាប់ Flange

    គ្រាប់ផ្លោងគឺជាគ្រាប់មួយក្នុងចំណោមគ្រាប់ធម្មតាបំផុតដែលអាចរកបានហើយត្រូវបានប្រើជាមួយយុថ្កាប៊ូឡុងវីសស្ពឺខ្សែពួរនិងនៅលើខ្សែរភ្ជាប់ផ្សេងទៀតដែលមានខ្សែវីសម៉ាស៊ីន។ ហ្វ្លុនគឺមានន័យថាពួកគេមានគែមបាត។