ឧបករណ៍លាងចានរាបស្មើ

  • Flat Washers

    ឧបករណ៍លាងចានផ្ទះល្វែង

    ឧបករណ៍លាងចានរាបស្មើត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើនផ្ទៃទ្រនាប់នៃក្បាលយចនរឺក្បាលរបស់អ្នកកាន់ដាប់ធ័រដូច្នេះរាលដាលកម្លាំងតោងលើតំបន់ធំ។ ពួកវាអាចមានប្រយោជន៍នៅពេលធ្វើការជាមួយវត្ថុធាតុដើមទន់និងប្រហោងរាងប្រហោងឬរាងមិនទៀងទាត់។