រនុករន្ធឆកោន

  • Hexagon Socket Bolts

    ប៊្លូសឺរសឺរប៊ូល

    បណ្តុំរន្ធឆកោនត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ផ្នែកពីររឺច្រើនរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតការជួបប្រជុំគ្នាពីព្រោះវាមិនអាចត្រូវបានផលិតជាផ្នែកតែមួយរឺអាចអនុញ្ញាតឱ្យជួសជុលនិងជួសជុលរុះរើបានទេ។ ម៉ាស៊ីនកំដៅរន្ធភាគច្រើនត្រូវបានប្រើក្នុងការងារជួសជុលនិងសាងសង់។