វីសខួងដោយខ្លួនឯង

  • Self Drilling Screws

    វីសខួងដោយខ្លួនឯង

    វីសខួងដោយខ្លួនឯងធ្វើពីដែកថែបកាបូនឬដែកអ៊ីណុករឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការតោង។ ចាត់ថ្នាក់ដោយសំលេងនៃខ្សែស្រឡាយមានពីរប្រភេទធម្មតានៃខ្សែវីសខួងខួងដោយខ្លួនឯង: ខ្សែស្រឡាយល្អនិងខ្សែស្រឡាយរដុប។