ប្រដាប់លាងនិទាឃរដូវ

  • Spring Washers

    ម៉ាស៊ីនលាងនិទាឃរដូវ

    ចិញ្ចៀនមួយបំបែកនៅចំណុចមួយហើយបត់ទៅជារាងមូល។ នេះបណ្តាលឱ្យឧបករណ៍លាងចានប្រើកម្លាំងនិទាឃរដូវរវាងក្បាលរបស់រនុកនិងស្រទាប់ខាងក្រោមដែលរក្សាប្រដាប់លាងចានយ៉ាងរឹងមាំប្រឆាំងនឹងស្រទាប់ខាងក្រោមនិងខ្សែស្រឡាយទ្រនាប់រឹងប្រឆាំងនឹងខ្សែស្រឡាយយចនឬស្រទាប់ខាងក្រោមបង្កើតឱ្យមានការកកិតនិងភាពធន់ទ្រាំទៅនឹងការបង្វិល។ ស្តង់ដារដែលអាចប្រើបានគឺ ASME B18.21.1, DIN 127 B និងស្តង់ដារយោធាសហរដ្ឋអាមេរិក NASM 35338 (អតីត MS 35338 និង AN-935) ។