វីសឈើ

  • Wood Screws

    វីសឈើ

    វីសឈើគឺជាវីសដែលធ្វើពីក្បាលកោរសក់និងដងខ្លួន។ ដោយសារវីសទាំងមូលមិនត្រូវបានខ្សែស្រឡាយវាជារឿងធម្មតាក្នុងការហៅវីសទាំងនេះដោយផ្នែកខ្លះ (ភី។ ភី។ ) ។ ក្បាល។ ក្បាលវីសគឺជាផ្នែកដែលផ្ទុកដ្រាយវ៍ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកំពូលនៃវីស។ វីសឈើភាគច្រើនជាក្បាលរាបស្មើ។